Git

Git Commands in Common Use

持续更新一些常用的命令用法

Posted by ZHR on May 22, 2018

分支操作

创建本地分支:git branch branchName

创建远程分支(将本地分支推送到远程仓库):git push --set-upstream remoteName branchName

删除远程分支:git push remoteName :heads/branchName

查看远程分支:git branch -r

查看本地分支:git branch

检出分支:git checkout branchName